10 Regler

10 REGLER

ARBEJDSMILJØ FOR BESLAGSMEDE


På vegne af Beslagsmedemesterforeningen af 1980, 10 gyldne regler for ejer/rytter og andre personer som har deres daglige virke i stalden, opfordres til at tage disse hensyn til deres arbejdende Beslagsmed.


Mindske nedslidning af din beslagsmed ved at sørge for forhold omkring smede­plads og hest er så optimale som muligt.

1: OVERORDNET REGEL


Der ingen grund til at vanskeliggøre et krævende job for beslagsmed en med yderligere dårlige forhold, så som iskold gemmetræk, heste med mudder på hov og ben" ingen navne på boksdøren og ingen melding om at hesten er flyttet i anden boks eller helt flyttet fra stedet.

2: KVALITETSARBEJDE


Beslagsmeden er naturligvis ligesom hesteejeren interesserede i, at der bliver udført et kvalitetsarbejde på deres hest. Så derfor er et godt arbejdsmiljø til fordel for begge parter. Beslagsmeden betragter det som en selvfølge, at hestene er flinke og velopdragne.


Det er ikke beslagsmedenes opgave at lære hesten at få løftet ben.

3: SMEDEPLADS


Indendørs beslagsmedeplads fri for træk, er en betingelse for at udføre arbejdet hele året rundt.


Det vil derfor være formålstjenligt, at man ved projektering af stalden indretter en egentligt beslagplads. Er dette ikke muligt, kan en staldgang udmærket bruges, blot den er bred nok. Et passende mål er ca. 2,5 m bred, og afstanden fra hesten bagben til væggen skal være minimum 2 m.

4: LYS


Rigeligt med lys og rigtigt placeret er en nødvendighed. Lyset skal helst placeres i begge sider af staldgangen og ikke midt over hesten, og således at hesten eller smeden ikke skygger for arbejdet.

5: GULV


Et plant gulv er en absolut betingelse for at beslagsmeden kan udfører sit arbejde optimalt, der ikke må være vådt.

6: OPBUNDET


Hesten skal kunne stå bundet, hvis ikke den kan dette er det nødvendigt at ejer sørger for at der er en person i stalden som kan holde den, mens den bliver skoet/beskåret.

7: HESTEN


Opdrag jeres hest

8: SMEDE INTERVALLERG


Få skoet/beskåret jeres hest med passende mellemrum.

9: AFTALER


Overhold dem.

10: ØKONOMI


Betal til tiden.